MedIntegrum w swojej działalności mierzy się z narastającym problemem niedoboru kadr
w polskim systemie ochrony zdrowia.

Specjalizujemy się w świadczeniu usług w zakresie rekrutacji i kompleksowej obsługi zatrudnienia pracowników medycznych spoza Unii Europejskiej.

Usługi świadczone przez MedIntegrum to m.in.:

  • doradztwo i pomoc w doborze personelu medycznego spoza Unii Europejskiej
  • obsługa formalno-prawna
  • organizacja kursów i szkoleń dla obcokrajowców
  • wsparcie merytoryczno-organizacyjne kandydatów do pracy.

Firma MedIntegrum stworzyła bazę szkoleniową, tzw. inkubator, dla lekarzy i pielęgniarek spoza Unii Europejskiej.
Celem inkubatora jest zapewnienie kandydatom do pracy w Polsce optymalnych warunków do szkolenia, zarówno językowego, jak i zawodowego. Dzięki takiemu systemowi mogą oni zdobywać pierwsze doświadczenia związane z pracą w polskiej placówce medycznej w komfortowych warunkach.

Medintegrum to agencja zajmująca się pośrednictwem pracy w branży medycznej. Rekrutujemy, doradzamy i koordynujemy zatrudnienie kadry medycznej spoza UE, głównie z Ukrainy. Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedzią lekarza z Ukrainy Pani Kateryny Prydaniuk, która obecnie pracuje jako ceniony lekarz rodzinny w Salus CM, jednej z największych placówek medycznych na Dolnym Śląsku.

Kateryna PrydaniukCo skłoniło Panią do podjęcia decyzji o przyjeździe do Polski?

Kateryna: Do Polski przyjechałam zaraz po ukończeniu studiów medycznych. Moją motywacją były lepsze możliwości rozwoju zawodowego, możliwość uzyskania większych dochodów oraz podwyższenia standardu życiowego.

Dlaczego wybór padł na Polskę?

Kateryna: Rozważałam kilka możliwości. Wprawdzie kraje Europy zachodniej czy Skandynawskie, oferują wyższe dochody ale podobieństwa kulturowe i językowe przemawiały za wyborem Polski jako celu mojej emigracji. Dzięki nim szybko się zaadaptowałam i opanowałam znajomość języka.

Jakie obawy miała Pani przed przyjazdem do Polski?

Kateryna: Obawiałam się przede wszystkim kwestii formalnych, trudności w przygotowaniu do egzaminów oraz tego, że początkowo będę musiała podjąć się pracy niezwiązanej z medycyną.

Jak wyglądały początki w Polsce obecnej rezydentki medycyny rodzinnej podchodzącej z Ukrainy?

Kateryna: Pierwsze kroki w Polsce były znacznie łatwiejsze dzięki firmie MedIntegrum. Otrzymałam pomoc przede wszystkim w zakresie formalnym. Dzięki stworzonemu przez MedIntegrum programowi wdrażania obcokrajowców, rozpoczęłam pracę, jako rejestratorka medyczna. Pomógł mi w tym również fakt, że podczas studiów uczyłam się języka polskiego. Pracując na stanowisku pomocniczym poznałam kulturę pracy w polskiej placówce medycznej oraz zapoznałam się z systemem informatycznym. W tym samym czasie przygotowywałam się do egzaminów. Dyplom lekarza nostryfikowałam na Uczelni Medycznej w Białym Stoku po roku pobytu w Polsce. Taki przebieg przygotowań, dał mi poczucie bezpieczeństwa i ogromny komfort przez całą procedurę.

Jak Pani ocenia współpracę z MedIntegrum?

Kateryna: Cieszę się, że trafiłam do MedIntegrum. Agencja towarzyszyła mi podczas mojej całej dotychczasowej kariery na polskim rynku medycznym. Na moich oczach firma bardzo się rozwinęła i stale poszerza swoje usługi. Oprócz wprowadzenia specjalizacyjnych kursów językowych oraz możliwości korzystania z indywidualnych konsultacji w zakresie języka polskiego, osoby chętne podjęcia się pracy w Polsce, mogą teraz korzystać m.in. z kursów przygotowawczych do egzaminów uprawniających do wykonywania zawodu lekarza w Polsce. Zajęcia prowadzone są przez lekarzy z Ukrainy. MedIntegrum zajmuje się formalnościami związanymi z legalizacją pobytu i pracy, stworzyło rozwiązanie finansowania kursów i egzaminów.

Czy praca w polskiej placówce medycznej spełniła Pani oczekiwania ?

Kateryna: Obecnie pracuję jako lekarz medycyny rodzinnej w Centrum Medycznym SALUS. Po zdaniu egzaminów, uzyskałam prawo do wykonywania zawodu. Jestem w trakcie specjalizacji. Czuję, że Polska jest moim drugim domem, a myśląc o przyszłości, nie wyobrażam sobie lepszego miejsca dla siebie.

Oleksandr rozpoczął współpracę z MedIntegrum pół roku temu. Ten czas poświęcił na intensywną naukę oraz jednoczesną pracę w transporcie medycznym. W związku ze zmianą ustawy o zawodach medycznych złożył wniosek do Ministra Zdrowia o wydanie zgody na wykonywanie zawodu lekarza na nowych uproszczonych zasadach. Podczas krótkiej rozmowy, zapytaliśmy go o to, jak wygląda jego życie w Polsce, przygotowania do egzaminów i praca.

Kateryna PrydaniukJak wyglądały Pana początki w Polsce?

Oleksandr: Przyjechałem do Polski ponad 6 lat temu. Przez 6 lat mieszkałem w Rzeszowie, a teraz mieszkam w Kłodzku, jednym z najpiękniejszych miast Dolnego Śląska.

Jak Pan znalazł agencję Medintegum?

Oleksandr: Medintergrum polecił mi mój kolega ze studiów, który dzięki współpracy z agencją ma możliwość rozwoju zawodowego oraz pracy jako lekarz w późniejszym etapie.

Na jakim jest Pan etapie przygotowania do egzaminów?

Oleksandr: Pierwszy etap, czyli egzamin językowy w Naczelnej Izbie Lekarskiej mam już za sobą. Zaliczyłem go za pierwszym podejściem. Przygotowanie do egzaminu trwało 5 miesięcy. W tej chwili jestem w trakcie przygotowań do nostryfikacji dyplomu.

Czym Pan się zajmuje obecnie oprócz przygotowań do egzaminów?

Oleksandr: Pracuję w SALUS CM w transporcie medycznym wspomagając w pracy doświadczony zespół ratowników medycznych. Podczas codziennych obowiązków nabieram doświadczenia w bezpośrednim kontakcie z lekarzami pacjentami i placówkami medycznymi oraz oddziałami rehabilitacji. Bardzo ważnym elementem współpracy jest dla mnie to, iż mogę w komfortowych warunkach i przyjaznej atmosferze poznawać polski system służby zdrowia oraz przygotowywać się do pracy jako lekarz .

Jakie były Pana obawy przed przyjazdem do Kłodzka i rozpoczęciem współpracy z MedIntegrum?

Oleksandr: Ze względu na to, że już jakiś czas mieszkałem w Rzeszowie, główną obawą była przeprowadzka na drugi koniec Polski - do Kłodzka. Jednak z perspektywy czasu uważam, że była to najlepsza decyzja jaką mogłem w tamtym momencie podjąć. Czynnikiem decydującym była możliwość kontynuacji zawodu lekarza zgodnie z wykształceniem uzyskanym na Ukrainie. Natomiast kwestie związane z obowiązującymi procedurami związanymi z legalnością pobytu, pracy oraz egzaminami przy wsparciu Medintegrum okazują się być proste i agencja się tym wszystkim zajmuje. Pomoc ze strony MedIntegrum w tym aspekcie jest nieocenione

Czy wiąże Pan przyszłość z Polską?

Oleksandr: Polska stała mi się bardzo bliska. Obecnie pracuję w bardzo zgranym zespole, w którym dobrze się czuję. Satysfakcjonuje mnie fakt, iż mam ciągły kontakt ze środowiskiem medycznym. Miasto Kłodzko, które zamieszkuję znajduje się u podnóży Gór Bardzkich. Piękne krajobrazy oraz szlaki rowerowe pozwalają na regenerację i chęć do dalszych działań.