Usługi świadczone przez MedIntegrum

jako Agencji Pośrednictwa Pracy

  • legalizacja pobytu i pracy personelu medycznego spoza Unii Europejskiej

  • organizacja kursów i szkoleń

  • adaptacja i wdrożenie obcokrajowców w pracę zespołową

  • usystematyzowanie procesu zatrudnienia na potrzeby każdej placówki medycznej w Polsce

  • wsparcie merytoryczne podczas zdobywania prawa wykonywania zawodu w Polsce